institut pehuen Institut Pehuén

Curs 1: Converses amb adolescents: autoestima, habilitats socials
 • Parlem amb un grup de joves sobre els temes que els envolten: drogues, conductes de risc, imatge corporal, noves tecnologies, bullying, sexisme.
 • Creem espais de reflexió compartida
 • Grups d'adolescents conduïts per professionals de la salut
 • Temes a tractar oberts a la proposició dels joves
Curs 2: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL vs DEPENDÈNCIA EMOCIONAL
 • Coneix-te a tu mateix: Consciència d’un mateix i del ventall emocional experimentat
 • Autoregulació (control de la pròpia conducta)
 • Motivació (l'energia per assolir objectius)
 • Empatia (conèixer als altres)
 • Comunicació Efectiva
Curs 3: APRENENT A CONVIURE EN PARELLA
 • Espai pensat per parelles
 • Reflexions sobre els rols de gènere: ser home o ser dona
 • Anàlisi sobre els mites d'amor romàntic: mitja taronja, complementarietat
 • Com sortir de les identificacions que ens porten als mateixos errors
 • L'objectiu és orientar una altra manera de relacionar-se amb la parella a partir de la reflexió pròpia
Curs 4: L’hàbit de Viure Bé: tècniques per frenar els mals hàbits

Adreçat a persones que mostrin dificultats en assolir els hàbits de vida saludables, o que per situacions especials i/o canvis vitals (viduïtat, atur, baixa mèdica de llarga durada, malalties cròniques, abús de menjar i/o substàncies...) els calgui un acompanyament en el procés d’adaptació.
 • Organització de la vida diària
 • Autonomia personal, salut i bons hàbits
 • La feina i l’oci
 • Cuidar-me a mi i cuidar els altres
 • Les crisis personals i sortir enfortit d’elles


CURSOS ADREÇATS A ORGANITZACIONS

Curs 5: Musicoteràpia (autisme)
 • Espai pensat per treballar el vincle a través de la música
 • A partir dels sons i les cançons
 • Espai lúdic terapèutic
 • Conduit per una musicoterapeuta i una psicòloga especialista en autisme
Curs 6: Habilitats socials per infants
 • Aprendre a comunicar-se de forma assertiva
 • Incrementar l'autoestima
 • Empatitzar a partir de l'educació emocional
 • Autocontrol de conductes disruptives
 • Resolució de problemes
Curs 7: Habilitats socials per a professionals de l'educació
 • Comunicar-se efectivament en les relacions amb els alumnes
 • Respectar-se i respectar per donar respostes assertives
 • Aprendre a motivar els alumnes transmetent emocions positives
 • Facilitar les claus a l’alumne per la resolució de problemes a l’aula
 • Escolta activa per afavorir l´ambient a classe amb reconeixements i elogis
Curs 8: Mediació, Negociació i Resolució de Conflictes
 • Introducció als conflictes
 • Tècniques de comunicació en la resolució de conflictes
 • Diferents tipus de conflictes
 • La mediació com a alternativa per a la resolució de conflictes
Curs 9: Foment de les relacions igualitàries: bullying, mobbing, sexisme
 • Conscienciació de l’amplitud del concepte de maltractament. Detecció primers símptomes
 • Deslegitimitat de la violència com a mitjà per a assolir objectius
 • Programa de prevenció e intervenció: construir la convivència i educar en valors
 • Potenciació dels recursos de la víctima: Esperit crític i intel·ligència emocional
 • Multidisciplinarietat de la intervenció. El treball amb: La víctima, l’agressor, els espectadors, la institució on succeeix el maltractament.
Curs 10: L’Entrevista Motivacional
 • Identificar les variables que determinen el canvi
 • Conèixer les principals eines per estimular el canvi
 • Dotar als alumnes d’estratègies per a que les persones que entrevistin autogenerin raons per al canvi. Passar de la informació a la motivació
Curs 11: Estimulació del pensament crític
 • Pressa de decisions en contexts d’incertesa
 • Segueix el que et diu el teu cor. Sempre?
 • Per què la gent te normalment la falsa percepció de ser racional?
 • Com els altres ens podem manipular aprofitant la nostra percepció de ser racionals