institut pehuen Institut Pehuén

Les persones tendim a vincular-nos a d’altres persones. Tots els mamífers ho fem, i la correcta vinculació és part essencial del benestar humà.

Però què vol dir una vinculació correcta?

Doncs una que respecti tant l’autonomia, la dignitat i la manera de ser de l’altra persona com la pròpia. Quant aquests requisits es compleixen tenim relacions saludables.

Les relacions saludables permeten a la persona créixer, a la vegada que permeten a les altres persones créixer també. Aquest creixement mutu és estimulat per la relació. Aquestes relacions saludables estan basades en l’autonomia de cada participant, però no exclouen el compromís, ans al contrari. El compromís i la vinculació es mantenen de manera voluntària i lliure.

De la mateixa manera que cal tenir cura d’un jardí per a que no creixi l’herba, cal tenir cura d’una relació per a que continuï essent saludable. Del contrari acabarà apareixent l’abús d’una de les parts cap a l’altra, i el seu complementari: la dependència. Abús i dependència són les dos cares d’una moneda, i unides mantenen una relació abusiva, que provoca molt patiment, durant llargs períodes de temps.

Les relacions abusives poden ser entre persones amb el mateix nivell de poder, almenys teòricament, per exemple:

  • Dos socis en un negoci
  • Una parella
  • Dos amics

O persones que per la seva posició tenen un desigual nivell de poder:

  • Adult-nen
  • Cap-empleat
  • Individu-Grup

En tots els casos la part abusadora manté el seu domini utilitzant algun tipus de coerció, bàsicament l’amenaça i/o la culpa. No obstant, la intervenció és diferent quan el poder entre les parts implicades és igual o desigual, ja que en aquests últims casos el nivell d’indefensió de la persona abusada és més alt, fins al punt de convertir-se en víctima.

El masclisme, la gelosia i el control de l’altra persona, la imposició del propi criteri sobre l’altre, el bullying, el mobbing, les relacions sectàries, etc. són totes formes de relacions abusives i necessitades de tractament.

La persona que és abusada necessita ajuda per ser-ne plenament conscient i trencar aquesta manera de relacionar-se.