institut pehuen Institut Pehuén
Atenció precoç

La primera infància és una etapa on poden sorgir dificultats diverses tant per la nova família que es constitueix com pel tarannà dels propis infants. A Institut Pehuen oferim un espai per atendre aquestes primeres dificultats amb professionals que tenen experiència i es dediquen a l'atenció i acompanyament a aquesta etapa.

Atenció específica a l'autisme i el tdah.

Escoltem i acompanyem en el cas per cas la demanda de les famílies que sospiten aquests diagnòstics que proliferen avui dia. Ho fem des de l'escolta atenta als entorns dels infants i als mateixos infants. Oferim aquest acompanyament per alleugerir l'angoixa familiar i escolar.

Símptomes a tenir en compte en l'autisme:
  • El nen no mira a la mare
  • El nen no té expressivitat
  • El nen no es comunica
  • Dificultats persistents per dormir
    (a partir dels 12 mesos de vida)
  • Dificultats persistents amb l'alimentació
  • El nen està malalt molt sovint
  • El nen mostra comportaments que criden l'atenció
Atenció precoç