institut pehuen Institut Pehuén

A Institut Pehuen donem suport als infants i joves en el seu desenvolupament.

Aquest suport es demanda en el moment en que l’infant o jove i/o la seva família o entorn pateixen.

El patiment pot aparèixer silenciat, amb símptomes que remeten a l’aïllament, el tancament en si mateixos, l’angoixa. I també pot aparèixer amb soroll, el que vol dir símptomes més llampants com la conducta disruptiva, la irritabilitat.

La tasca de l’especialista en psicologia clínica en aquests casos és l’acompanyament tant a l’infant o jove com a les famílies i altres contexts d’interacció com son l’escola, pediatres. Acompanyament que en moments de tensió familiar es converteix en un espai d’escolta atenta que ajuda a restablir un equilibri psíquic saludable.

Els símptomes subjectes a consulta en la infància poden ser:
 • Dificultats per a l'acceptació de normes i límits
 • Impulsivitat i conductes addictives (Internet, videojocs, etc.)
 • Dificultats en les relacions amb els altres
 • Problemes de comportament
 • Problemes d'autoestima i timidesa excessiva
 • Mutisme
 • Inadaptació escolar
 • Dificultats d'aprenentatge
 • Problemes de concentració i atenció
 • Control d'esfínters
 • Separacions dels pares
 • Dificultats d'adaptació als canvis (domicili, escola, etc.)
 • Dificultats per sostenir els esforços
 • Desinterès i apatia
 • Alteracions en l'alimentació (vòmits, ingesta excessiva, negativa a menjar ...)
 • Terrors nocturns, malsons i altres alteracions del son
 • Ansietat
 • Estats depressius
 • Pors i Fòbies
Als símptomes de l'apartat anterior hem d'afegir alguns més específics de l'adolescència:
 • Conflicte amb la imatge del propi cos
 • Problemes d'identitat
 • Desorientació vital
 • Problemes inherents al descobriment de la sexualitat
 • Consum d'alcohol i / o cànnabis
 • Anorèxia i Bulímia