institut pehuen Institut Pehuén
Redacció d'informes

La psicologia jurídica a Institut Pehuén procedeix:

Adaptant-nos a les necessitats i característiques de cada cas, realitzem avaluacions psicològiques de forma objectiva i professional, amb la finalitat d’elaborar un Dictamen Pericial que serveixi d’auxili al Jutge per a la presa de decisions sobre les persones implicades en un conflicte legal.

Oferim els següents serveis:
  • Assessorament i acompanyament psicològic a parelles en procés de separació
  • Assessorament i acompanyament psicològic en els processos de regulació de visites familiars (avis)
  • Realització d'Informes pericials i ratificació davant del jutge.

Col·laborem activament amb l'Associació d'afectats per maltractament familiar AFANY, que orienta la seva activitat a recolzar les famílies que estan immerses en procediments judicials per la regulació de les visites dels familiars amb els menors.

Afany